ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του ΚΚΠΠΘ,σύμφωνα με το άρθρο…
Ανάρτηση Πίνακα Απορριπτέων, των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 3302/ 22-11-2021 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων…
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 14:10

Ότι έχουμε το μοιραζόμαστε!

Ότι έχουμε το μοιραζόμαστε! ...μοιραζόμαστε τον αύλειο χώρο ...μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες καθημερινά ...μοιραζόμαστε σοκολάτες και γλυκίσματα Γιατί η απόλαυση…
«Στα μέσα Νοεμβρίου αποδεχόμενοι την πρόσκληση της Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας Δήμητρας Παππά, τα μέλη του Δ.Σ.…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του ΚΚΠΠΘ,σύμφωνα με το άρθρο…
Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 2990/ 25-10-2021 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού…
Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 14:10

Αλυσίδες...

20 μήνες τώρα φτιάχνουμε "αλυσίδες". Η ανάγκη όταν γίνεται αλυσίδα μετατρέπεται σε προσφορά, μετατρέπεται σε λύση... Δίνουμε λυσεις και χαιρομαστε…
…ποιος είπε ότι η ανάγκη θέλει προϋποθέσεις; ...ποιος είπε ότι η ανάγκη θέλει τίτλους; …ποιος είπε ότι η ανάγκη θέλει…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του ΚΚΠΠΘ,σύμφωνα με το άρθρο…