ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Image
Από 13/01/2020 ξεκινάμε μαζί από την αρχή με κύριο στόχο τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ, με κύριο προσόν την ΑΓΑΠΗ.

Και έτσι ευελπιστούμε να εξορθολογήσουμε την λειτουργία των δομών μας.

Να δώσουμε σε κάθε μια από αυτές και σε όλες μαζί κοινό όραμα.

Να συμπορευτούμε με κάθε εργαζόμενο, στο πλευρό κάθε περιθαλπόμενου και κάθε φιλοξενούμενου.