ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 27.979,32 € με ΦΠΑ ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υγραερίου που αφορά τα υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος Λάρισας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 € ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ - ΞΥΡΙΣΜΑΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών, για κουρέματα-ξυρίσματα στους περιθαλπόμενους των Παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8) ποσότητας 5400 λίτρων και ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ( CPV: 09132100-4) 4000 λίτρων, στο Παράρτημα Λάρισα ...