ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Image

Διακήρυξη προμήθειας υγειονομικού υλικού

28/12/2023


Διακήρυξη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού  προϋπολογισμού 242.545,12€  με ΦΠΑ (195.600,90€ χωρίς ΦΠΑ) που αφορά το έτος 2024.
Image

Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων

28/09/2023

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
χαμηλότερης τιμής, αλλά και ποσοστού έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού 612.865,21 € με
ΦΠΑ για δώδεκα (12) μήνες
Image

Διακήρυξη προμήθειας καυσίμων

28/07/2023

Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) για τα
Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π Θεσσαλίας από 01/01/2024 έως 31/12/2025 με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ( μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί της %), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 534.906,97€ χωρίς ΦΠΑ και
663.284,630€ με ΦΠΑ.
Image

Διακήρυξη μίσθωσης λεωφορείου

21/07/2023

Μίσθωση ενός λεωφορείου στο Παράρτημα Λάρισας (Δομή Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π.
Θεσσαλίας, με την διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 227
ν.4412/2016) για την μεταφορά εκπαιδευομένων, από και προς τις οικίες τους με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
57.634,52€ με Φ.Π.Α 13 % (51.004,00€ χωρίς ΦΠΑ) έως 31/12/2024.
Image

Πρόσκληση για κλιματιστικά

13/07/2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια 12 κλιματιστικών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 8.600,00€ με ΦΠΑ (6.935,48€ χωρίς ΦΠΑ)
Image

Πρόσκληση για επισκευή ψυκτικών θαλάμων

06/07/2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά την επισκευή δυο ψυκτικών θαλάμων στα Παραρτήματα Καρδίτσας και Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 13.020,00 € με ΦΠΑ24% (10.500,00 € χωρίς ΦΠΑ).
Image

Πρόσκληση για catering

04/07/2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια 6.300 έτοιμων γευμάτων, τα οποία θα καλύψουν ανάγκες του Παραρτήματος Αμπελώνα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 22.050,00€ με Φ.Π.Α. 13%»
Image

Πρόσκληση για ιατρό εργασίας

10/05/2023

«Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας» συνολικής διάρκειας οκτώ μηνών (01/05/2023 έως 31/12/2023), για την κάλυψη των αναγκών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.962,56 €.»
Image

Πρόσκληση για ΤΟΝΕΡ

10/05/2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια ΤΟΝΕΡ, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 4.162,47 χωρίς ΦΠΑ (5.161,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Image

Πρόσκληση για συντήρηση κλιματιστικών

10/05/2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.824,00€ με Φ.Π.Α. »
Image

Πρόσκληση συντήρησης πυροσβεστήρων

09/05/2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 2.839,60€ με Φ.Π.Α. »
Image

Πρόσκληση για γραφική ύλη

09/05/2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια γραφικής ύλης στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.953,40 με Φ.Π.Α. ( 4.801,13 χωρίς ΦΠΑ»
Image

Πρόσκληση για προμήθεια υγειονομικού υλικού

04/01/2023

Διακήρυξη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 249.994,79€ με ΦΠΑ που αφορά το έτος 2023.
Image

Πρόσκληση για προμήθεια κλινοσκεπασμάτων

26/09/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων στα Παραρτήματα Καρδίτσας και Αμπελώνα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 6.247,69€ με Φ.Π.Α 24%.
Image

Πρόσκληση για εκκένωση στεγανών και βόθρων

26/09/2022

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης στεγανών και βόθρων συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών (01/01/2023 έως 31/12/2023), για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Image

Πρόσκληση για τεχνικό ασφαλείας

26/09/2022

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών (01/01/2023 έως 31/12/2023), στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προϋπολογισμού 2.760,00 € με ΦΠΑ 24%.
Image

Πρόσκληση προμήθειας υγραερίου κίνησης

26/09/2022

Προμήθεια υγραερίου που αφορά τα υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος Λάρισας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών (01/01/2023 έως 31/12/2023), προϋπολογισμού 1.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Image

Πρόσκληση για υπηρεσίες καθαριότητας

25/07/2022

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, (παρ. 2, περ. γ΄του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) που αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για υπηρεσίες καθαριότητας στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας από 30/07/2022 έως 30/11/2022 συνολικού προϋπολογισμού 96.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Image

Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων

20/05/2022

Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π Θεσσαλίας από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ( μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 415.360,915 € με ΦΠΑ 24%.
Image

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων

08/04/2022

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, αλλά και ποσοστού έκπτωσης συνολικού προϋπολογισμού 217.073,21€ € με ΦΠΑ για είκοσι (20) μήνες.
Image

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

15/01/2022

Διακήρυξη για την  παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 €  με ΦΠΑ  διάρκειας  δύο (2) ετών (από 14/06/2022 μέχρι και 13/06/2024).  
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

23/12/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8) ποσότητας 4.000 λίτρων και ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ( CPV: 09132100-4) 1.000 λίτρων, στο Παράρτημα Λάρισας (Γιάννουλη –Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 7.525,56 με ΦΠΑ »
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

21/12/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση του Παραρτήματος Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00 με Φ.Π.Α.»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ

21/12/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την επισκευή της στέγης και των υδρορροών στο Παράρτημα Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 με Φ.Π.Α.»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

20/12/2021

«Παροχή υπηρεσιών Ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών στο Παράρτημα Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2022, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

20/12/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, το οποίο θα καλύψει ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 1989,88€ με Φ.Π.Α.»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΟΘΡΩΝ

10/12/2021

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης στεγανών και βόθρων στο Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00 € με Φ.Π.Α.
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TONER

09/12/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια ΤΟΝΕΡ, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.785,84 € με Φ.Π.Α.»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

08/12/2021

«Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής & Φοροτεχνικής Υποστήριξης στο λογιστήριο του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2022, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00 €»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

08/12/2021

«Παροχή υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας από 01/01/2022 έως 31/12/2022 συνολικού προϋπολογισμού 4.360,00€ με ΦΠΑ.
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

08/12/2021

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – συντήρησης, των εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, ψηφιακού πρωτοκόλλου και διαχείρισης προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 20.236,80 ευρώ με ΦΠΑ
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

07/12/2021

«Παροχή υπηρεσιών τριών (3) Ιατρών, ειδικότητας Ψυχιάτρου, για την κάλυψη αναγκών στα Παραρτήματα Καρδίτσας, Τρικάλων και Αμπελώνα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2022, συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 €»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

07/12/2021

«Παροχή υπηρεσιών Ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών στο Παράρτημα Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2022, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

07/12/2021

«Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ιατρών, ειδικότητας Παθολόγου, για την κάλυψη αναγκών στα Παραρτήματα Τρικάλων και Αμπελώνα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2022, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 €»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

23/11/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια ειδών καθαριότητας, τα οποία θα καλύψουν ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00 με Φ.Π.Α.»
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ RAPID

22/11/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια 3.420 rapid tests που αφορούν τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 8.900,00 € .»
Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

20/11/2021

Διακήρυξη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 226.092,65 € με ΦΠΑ που αφορά το έτος 2022.

Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

16/11/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά, την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 με Φ.Π.Α.»

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ

08/11/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων και κλινοστρωμάτων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας προϋπολογισμού 13.998,55 € με Φ.Π.Α.

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

22/10/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποδημάτων Περιθαλπομένων και εργαζομένων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 10.500,00 € με Φ.Π.Α.

Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ CATERING

22/10/2021

Διακήρυξη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 226.092,65 € με ΦΠΑ που αφορά το έτος 2022.

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

23/09/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών με τοποθέτηση-εγκατάσταση για το Παράρτημα Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 22.000,00 με Φ.Π.Α.»

Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12/08/2021

«Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας» συνολικής διάρκειας δέκα έξι μηνών, για την κάλυψη των αναγκών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € (1.000,00 για το 2021 και 3.000,00 για το 2022).

Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

10/08/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 € με Φ.Π.Α. »

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

01/08/2021

Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) για τα
Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ( μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 334.962,936 € με ΦΠΑ 24%.

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

01/08/2021

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 704.993,15 € με ΦΠΑ για είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

06/07/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδας και socialmedia του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας διάρκειας ενός έτους. »

Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ - ΞΥΡΙΣΜΤΑ

06/07/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών, για κουρέματα-ξυρίσματα στους περιθαλπόμενους των Παραρτημάτων Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 10.334,00 € με Φ.Π.Α. »

Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

30/05/2021

Μίσθωση δύο λεωφορείων στο Παράρτημα Λάρισας ( Δομή Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, για την μεταφορά εκπαιδευομένων, από και προς τις οικίες τους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 48.670,00 με ΦΠΑ.
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

28/05/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υγραερίου που αφορά τα υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος Λάρισας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, διάρκειας έως 31/12/2022 συνολικού προϋπολογισμού 2.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

05/05/2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.600,00€ με Φ.Π.Α. »
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ιατρών, ειδικότητας Παθολόγου, για την κάλυψη αναγκών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2021, συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00 €...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Παροχή υπηρεσιών τριών (3) Ιατρών, ειδικότητας Ψυχιάτρου, για την κάλυψη αναγκών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2021, συνολικού προϋπολογισμού 12.750,00 €...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών στο Παράρτημα Καρδίτσας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έως 31/12/2021, συνολικού προϋπολογισμού 4.250,00 €.
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8) και ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ( CPV: 09132100-4) για τα υπηρεσιακά οχήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 10.918,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ RAPIT TESTS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την  προμήθεια πεντακοσίων rapid tests  που αφορούν τις ανάγκες των Παραρτημάτων  του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας,  συνολικού προϋπολογισμού 4.800,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ...
Image

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού με την διαδικασία δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, που αφορά το έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 25 κλινοστρωμάτων που αφορούν το Παράρτημα ΛΑΡΙΣΑΣ (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € με Φ.Π.Α. ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ...
Image

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μίσθωση δύο λεωφορείων στο Παράρτημα Λάρισας ( Δομή Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, για την μεταφορά εκπαιδευομένων, από και προς τις οικίες τους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 27.979,32 € με ΦΠΑ ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υγραερίου που αφορά τα υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος Λάρισας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 € ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ - ΞΥΡΙΣΜΑΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών, για κουρέματα-ξυρίσματα στους περιθαλπόμενους των Παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ...
Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8) ποσότητας 5400 λίτρων και ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ( CPV: 09132100-4) 4000 λίτρων, στο Παράρτημα Λάρισα ...