ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η έδρα του Κέντρου βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λαρισαίων και στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς». Υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προέκυψε από τη συγχώνευση των παρακάτω πρώην Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ν. 4109/2013):

1. Τη Δομή Γιάννουλης του Παραρτήματος Λάρισας
[πρώην Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Π.Α.Α.) «Ο Αριστεύς»]
2. Τη Δομή Αμπελώνα του Παραρτήματος Λάρισας
[πρώην Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων (Θ.Χ.Π.) «Ο Αριστεύς»]
3. Τη Δομή Βόλου του Παραρτήματος Λάρισας
[πρώην Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό Μαγνησίας (Κε.Σ.Α.Α.Μ.)]
4. Το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Τρικάλων
[πρώην Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων (Θ.Χ.Π.) Τρικάλων]
5. Το Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας
[πρώην Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας]

Στις Δομές και τα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας παρέχονται υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας και κλειστής περίθαλψης σε παιδιά και ενήλικα άτομα με Νοητική Υστέρηση, διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομα, ψυχολογικά ελεγχόμενα προβλήματα, καθώς επίσης, σε άτομα με κινητικές αναπηρίες και με χρόνιες παθήσεις.

Η λειτουργία του Κέντρου συνολικά, υποστηρίζεται από έμπειρα στελέχη των Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών.

Περισσότερα από 90 άτομα στην ευρύτερη Περιφέρεια είναι αποδέκτες των υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και περίπου, 300 άτομα - αντίστοιχων υπηρεσιών κλειστής περίθαλψης - από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Παπάγου 49, Τ.Κ.: 41500, Γιάννουλη Λάρισας

2413 503 900, 919 & 937

2410 592 053

kkpthessaly@1033.syzefxis.gov.gr

https://kkpthessaly.gr/