Παράρτημα Καρδίτσας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρίες Καρδίτσας

Παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρίες Καρδίτσας

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, πρώην Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας, ιδρύθηκε το 1965 (ΦΕΚ 739/8-11-1965). Με το νόμο 4109/2013 συγχωνεύτηκε σε επίπεδο Περιφέρειας και αποτελεί Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 3.000 τ.μ. περίπου, μέσα σε κτήμα 10 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο Καρδίτσας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας έχει σκοπό: Την παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας καθώς και τη λειτουργική κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση σε παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 0-14 ετών, τα οποία έχουν νοητική υστέρηση ή και κινητικές δυσκολίες, από όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτεραιότητα, από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
Image
Image

Φιλοσοφία του Παραρτήματος

Η φιλοσοφία λειτουργίας του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας στηρίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης των περιθαλπόμενων και οι παρεμβάσεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας, της κοινωνικής υπηρεσίας, της εργοθεραπείας, έχουν σαν βασικό μέλημα την ολιστική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε περιθαλπόμενου, εξασφαλίζοντας τους μια ήρεμη ζωή.

Τους βοηθάει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής ζωής και κοινωνικής συνδιαλλαγής, σε ένα κλίμα ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους περιθαλπόμενους.
Η φιλοσοφία αυτή συνοδεύεται με τη μετάβαση από το ασυλικού τύπου κλειστό Ίδρυμα στις προστατευμένες κατοικίες και στις κατοικίες ημιαυτόνομης διαβίωσης, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ένταξη των περιθαλπόμενων στην Κοινότητα.

Διαθέτει Μονάδα Κλειστής Φροντίδας, Ξενώνα εντός της δομής, καθώς και Αυτόνομο Διαμέρισμα.

Photo Gallery