Τετάρτη, 06 Απριλίου 2022 22:08

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών)του ΚΚΠΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4765/2021 (Α’6)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών)του ΚΚΠΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4765/2021(Α’6)αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων (συνολικά 4 ατόμων).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας https://kkpthessaly.gr

Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται στο τηλέφωνο: 2441350310 (κα Ρωμανά Ελένη).

 

Η αίτηση εδώ

Η προκήρυξη εδώ