Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 13:49

Προκήρυξη για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.

Στην κατηγορία: Γενικές ανακοινώσεις