Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 09:34

Πίνακες αποτελεσμάτων επιτυχόντων και απορριπτέων έκτακτου επικουρικού προσωπικού της προκήρυξης (συμπληρωματικής) για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού COVID-19

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Ανάρτηση πινάκων επιτυχόντων και απορριπτέων για την με Αρ. πρωτ. Γ.Π. οικ. 1558/25-06-2020 προκήρυξη του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ