Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 20:32

Προκήρυξη (συμπληρωματική) για τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού COVID-19

Στην κατηγορία: Γενικές ανακοινώσεις