Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 09:18

Peers for inclusion

Συνάντηση εταίρων στη Σόφια της Βουλγαρίας...
 
Συζητήθηκαν κι αξιολογήθηκαν οι προηγούμενες ενέργειες και συστήθηκαν καινούρια workshops! Νέοι στόχοι και προετοιμασία για τον Σεπτέμβριο!
Δυναμικότερη εμπλοκή και κοινωνική ένταξη των νέων με αναπηρίες μέσω ομότιμων διαδικτυακών εργαστηρίων που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία ως βάση για βιωματική μάθηση...
 
Συντονισμός: κα Παππά Δήμητρα
Υπεύθυνη υλοποίησης: κα Κολοβού Αγάπη
 
Η Πρόεδρος
Δήμητρα Παππά