Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 09:17

Peers for Inclusion!

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας στη Ρουμανία για 1η φορά υποστηρίζοντας Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η Αννούλα μας, στο Αραντ με παιδιά από Ευρωπαϊκά κράτη και Δομές Πρόνοιας και εκπαίδευσης Α.μεΑ
 
Η συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας διασφαλίστηκε σε μορφή «εταίρου» από την κα Παππά Δήμητρα, Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας.
 
Η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στα παιδιά μας/ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας που συμμετείχαν με χαρά και πρωτόγνωρα συναισθήματα εξωστρέφειας και κοινωνικοποίησης.
 
Ωφελούμενη: Σταθοπούλου Αννα
 
Συντονισμός: Παππά Δήμητρα
Υπεύθυνη υλοποίησης: Κολοβού Αγάπη
Συνοδός: Μιαριτη Βασιλική