Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 12:32

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας διδάσκει και διδάσκεται.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας διδάσκει και διδάσκεται.

 

Ευχαριστούμε την κα Δάλιου που μας εμπιστεύτηκε τους φοιτητές της.

 

Ευχαριστούμε την συνεργάτιδα μας κα Α. Δημοτσιου, εργοθεραπεύτρια, για τη διδασκαλία και την παροχή πολύτιμων πληροφοριών.

 

Ευχαριστούμε την κα Α. Κολοβού για τον συντονισμό.

 

Δήμητρα Παππά

Προέδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας