Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022 21:59

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του ΚΚΠΠΘ,σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του ΚΚΠΠΘ σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων (συνολικά 2 ατόμων).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας https://kkpthessaly.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται στο τηλέφωνο: 2431350917 (κα Μπούλιαρη Αικατερίνη).

 

Προκήρυξη εδώ

Αίτηση εδώ