Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 10:48

"Peers for inclusion"

Επειδή οι άνθρωποι επιβιώνουν ομαδικά.
Επειδή οι άνθρωποι δημιουργούν ομαδικά.
Επειδή οι άνθρωποι ψυχαγωγούνται ομαδικά.
 
Εντάσσουμε στην ομαδικότητα μας σε κάθε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μας κάνει καλύτερους, κάθε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει στα ΑμεΑ τη δυνατότητα να εργαστούν, να δημιουργήσουν, να απολαύσουν την κανονικότητα τους.
 
«Peers for inclusion», Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ένταξης
 
Κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Θεσσαλίας-εταίρος
 
Η Προέδρος,
Δήμητρα Παππά