Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 11:48

Κοινή στάση, κοινό όνομα, κοινός στόχος!!!

Κοινή Στάση!!!
Κοινό Όνομα!!!
Κοινός Στόχος!!!
 
Διαφορετική αφετηρία.
Διαφορετικοί ωφελούμενοι.
Διαφορετικές διαδικασίες.
 
Συμπέρασμα: Όσοι περισσότεροι άνθρωποι θέλουμε τα ίδια πράγματα, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να τα κερδίσουμε!
 
Δήμητρα Νάτσινα, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
Δήμητρα Παππά, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας