Τρίτη, 08 Μαρτίου 2022 09:34

Ειρηνικές Απόκριες

Όλοι εμείς... η χαρούμενη ομάδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας σας ευχόμαστε

Ειρηνικές Απόκριες
 
Πλούσιες σε αρώματα και γεύσεις
 
Πλούσιες σε όμορφα συναισθήματα
 
και νηστεία από κακές σκέψεις και πράξεις.
 
Η Πρόεδρος
Δήμητρα Παππά