Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2022 20:25

Mε στόχο την Ευρώπη...Γιατί και τα παιδιά μας μπορούν...

Το 1ο βήμα έγινε.

Η συμμετοχή των παιδιών μας στο πρόγραμμα αν και πρώιμη αρκετά, εξασφαλίζει το μέλλον στην αναπηρία.

 

Entre4all

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες ώστε να αποκτήσουν νέες κοινωνικές, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες μέσω του προγράμματος κοινωνικής ενεργοποίησης.

 

-προώθηση κοινωνικής ενσωμάτωσης,

-διασφάλιση κοινωνικής ένταξης,

-πρόσβαση και συμμετοχή στην ψηφιακή αγορά των νέων με αναπηρία,

-προώθηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας για να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας - προσωπικής ζωής και να έχουν επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους έχοντας ευελιξία στο εργασιακό τους πρόγραμμα.

Τα παιδιά:
Αγγέλα, Αικατερίνη, Αλφονς, Βασίλης, Γιώργος, Ελπίδα, Ζωη, Ηρακλής, Μαρια, Νικόλαος, Νεκτάριος, Νικολετα.

Οι συντελεστές:
Μανώλη Βάσω, Ψυχολόγος
Κολοβού Αγάπη, Νοσηλεύτρια

Η πρόεδρος,
Παππά Δήμητρα