Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2021 22:15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων του ΚΚΠΠΘ,σύμφωνα με το άρθρο36 του ν.4765/2021(Α’6) αντίστοιχων προσόντων,κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας,κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών) του ΚΚΠΠΘ,σύμφωνα με το άρθρο36 του ν.4765/2021(Α’6) αντίστοιχων προσόντων,κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας,κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.

Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται στο τηλέφωνο: 2441350310 (κα Ρωμανά Ελένη).

 

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ


Για την αίτηση πατήστε εδώ