Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021 17:11

Ο Κωνσταντίνος ΜΠΟΡΕΙ...

Στη Δομή του Βόλου τα «Θέλω» γίνονται «Μπορώ» και τα «Μπορώ» … «Θέλω» !!!

 

Ότι δε μπορεί ο ένας το μπορεί ο άλλος!! 

Έτσι συνυπάρχουμε...έτσι θέλουμε να ζούμε. 

 

Τα παιδιά της δομής του Βόλου 

Οι εκπαιδευτές/ φροντιστές τους 

Η πρόεδρος 

Δήμητρα Παππά