Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 14:41

Η χαρά της ζωής

....μαθήματα αλληλεγγύης!!!!

...Μαθαίνουμε στα παιδιά μας όταν είναι στεναχωρημένα να ψάχνουν τη χαρά στην αγκαλιά ενός άλλου παιδιού!!!

Δομή Αμπελώνα 

 

Η Πρόεδρος 

Δήμητρα Παππά