Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 15:31

Πίνακες Αποτελεσμάτων Επιτυχόντων και Απορριπτέων Έκτακτου Επικουρικού Προσωπικού

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 528/17-03-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ