Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 17:00

Δωρεά του group εταιρειών NORMA

...ζητήσαμε λίγα γλυκίσματα για τα παιδια μας και μας έστειλαν ένα φορτηγό!!!!!!!!🤣❤❤

 
Ευχαριστούμε θερμά για τη δοτικότητα τους 
τον κύριο Αχιλλέα Στεργιάκη και την κυρία Καζαντζή.
 
Η πρόεδρος
Δήμητρα Παππά