Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 21:16

ΟΠΑΠ - Δωρεά υγειονομικού υλικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

...μπροστά από τις ανάγκες μας... μπροστά από τις επιθυμίες μας... δίπλα σε όλους όσους μας χρειάζονται...
η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου εξασφαλίζει για εμάς την καθημερινότητα μας.
 
Ευχαριστούμε τον ΟΠΑΠ για την ευγενική του δωρεά.