Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 20:43

Ψυχοκοινωνική στήριξη των εργαζομένων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Όπως και στην 1η φάση της πανδημίας έτσι και τώρα, παρά το φόρτο εργασίας,  και την υπερβολικά απαιτητική καθημερινότητα μας, είμαστε δίπλα σε όλους όσοι μας έχουν ανάγκη. 

Ενεργοποιούμε λοιπόν ξανά τις δράσεις μας της 1ης φάσης και θα χαρούμε να συμμετέχετε στις πρωτοβουλίες αυτές.

Επιστημονική ομάδα:

Ριζούλη Βασιλική 6976998264
Μαργιάνου Ευαγγελία 6944742860


Η Πρόεδρος 
Δήμητρα Παππά