Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 12:20

Η σπουδαιότητα της υιοθεσίας

Στην κατηγορία: Δελτία τύπου

Οι θεσμοί της υιοθεσίας και της αναδοχής ανηλίκων αποτελούν τους κυριότερους και σημαντικότερους θεσμούς παιδικής μέριμνας, οι οποίοι αποβλέπουν στην οικογενειακή αποκατάσταση των παιδιών που χρήζουν προστασίας.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα πρόνοιας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου ενεργοποιεί πλήρως το ισχύον νομικό πλαίσιο για την αναδοχή και την υιοθεσία, για πρώτη φορά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Βάσει του Ν. 4538/2018  (ΦΕΚ Α 85/16.05.2018) «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας κατέστει φορέας εποπτείας αναδοχής και υιοθεσίας.

Τον Μάϊο και εντός της πανδημίας η υφυπουργός και οι συνεργάτες της, οργάνωσαν διαδικτυακά τα σεμινάρια των εκπαιδευτών επαγγελματιών. Με την ολοκλήρωσή τους, οι εκπαιδευόμενοι πιστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας ώστε να εκπαιδεύουν υποψήφιους αναδόχους ή θετούς γονείς με σκοπό να ξεκινήσει η ηλεκτρονική διαδικασία του «συνταιριάσματος» ανάδοχου - θετού γονέα – παιδιού.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι φορέας εποπτείας αναδοχής και υιοθεσίας. Αρχές του μήνα ξεκίνησε ήδη ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος Εκπαίδευσης για Υποψηφίους Θετούς Γονείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πιστοποιημένη κοινωνική λειτουργός του Κέντρου μας συμμετέχει ως εισηγήτρια με θέμα παρουσίασης "Φροντίδα Παιδιών με Αυξημένες  Ανάγκες στην Υγειά, Αναπηρία, με Εμπειρία Κακοποίησης -Διαπολιτισμικά Ζητήματα  ως προς την Υιοθεσία". Αντιστοίχως  συμμετέχουν και οι Υποψήφιοι θετοί γονείς στο εν λόγω  πρόγραμμα των οποίων την Κοινωνική  Έρευνα έχει  διεξάγει  η ως άνω Κοινωνική Λειτουργός.

Με το πέρας των σεμιναρίων οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο. Επόμενο βήμα το συνταίριασμα… Με σεβασμό στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού, αλλά και στις δυνατότητες και επιθυμίες κάθε οικογένειας.

Ένα παιδί σας χρειάζεται… Αγαπάμε όλα τα παιδιά του κόσμου…

Υπεύθυνη προγράμματος
Κα Κόμπου Κυριακή
Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Πρόεδρος
Δήμητρα Παππά

*Ηλεκτρονική πλατφόρμα www.anynet.gr υποβολής αίτησης του υποψηφίου αναδόχου – θετού γονέα.