Παράρτημα Λάρισας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δομή Βόλου

Δομή Βόλου

Η Δομή Βόλου (πρώην Κε.Σ.Α.Α.Μ.) συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της Π47/29.6.96 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Τ. Α'). Διατηρούσε την αυτοτέλειά του μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου του 2011.
Κατόπιν, συγχωνεύτηκε με το νόμο υπ’ αριθ. 4025 περί συγχωνεύσεων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Ακολούθησε ο νόμος 4109 όπου όλες οι πρώην συγχωνευμένες και άλλες Μονάδες εντάχθηκαν σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Image

Σκοπός και αντικείμενο

• Η υποστήριξη των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών τους.

• Η περίθαλψη και λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική αποκάτάσταση έως και 30 ατόμων και των δύο φύλων.

• Η λειτουργία εξωιδρυματικών δομών όπως ξενώνες αποκατάστασης, Κέντρα Ημέρας, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αυτισμό και όχι μόνο ή άλλες υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης.

• Η διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης και ψυχαγωγίας.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα.

• Η τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από κείμενα των Διεθνών Οργανισμών, αναφορικά με την προστασία των Α.μεΑ., όπως είναι η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.μεΑ. και η Σύσταση 5 (2005) του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα Εργοθεραπείας:

Εφαρμογή προγραμμάτων ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της ημέρας σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τις δεξιότητες των ατόμων.

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτόϋπηρέτηση, μαγειρική, παιχνίδι).

Το Κέντρο Διημέρευσης παρέχει ημερήσια φροντίδα, αγωγή και αποθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και προγράμματα απασχόλησης, άθλησης και ψυχαγωγίας.

Κοινωνικοποίηση (επαφή με την κοινότητα - εκπαιδευτικές εκδρομές).

Εξωτερικές δραστηριότητες.

Image