Παράρτημα Λάρισας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δομή Αμπελώνα

Δομή Αμπελώνα

Η Δομή Αμπελώνα του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» συστάθηκε με το Π.Δ. 336/1985 (ΦΕΚ 118 τ. Α'). Λειτουργεί από το Μάρτιο του 2000 και είναι δομή κλειστού τύπου. Με το νόμο 4109/2013 η Δομή Αμπελώνα ανήκει στο Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ

Η περίθαλψη των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πνευματικές ή κινητικές και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν

Η επαγγελματική κατάρτιση των περιθαλπομένων, καθώς και άλλων ατόμων χρονίως πασχόντων του Νομού Λάρισας.

Image
Image

Στο Τμήμα Χρονίως Πασχόντων:

Εισάγονται άτομα και των δυο (2) φύλων ηλικίας από 18 ετών και άνω, απ’ όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτεραιότητα από την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα των περιθαλπομένων.

Το νοσηλευτικό προσωπικό φροντίζει για την περίθαλψη, τη διατροφή, την ατομική υγιεινή, τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και τη συνοδεία σε νοσοκομειακές μονάδες, αν και εφόσον χρειαστεί.
Οι παροχές προς τους περιθαλπόμενους πραγματοποιούνται σε δυο διαφορετικά επίπεδα:

Στο Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Φυσικής Αποκατάστασης:

 • Εργοθεραπεία

  Με χρήση θεραπευτικά κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των ικανοτήτων του ατόμου, έτσι ώστε, να μπορεί να δραστηριοποιείται αποτελεσματικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

 • Φυσιοθεραπεία

  Τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης των περιθαλπόμενων με ατομικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας τα ανάλογα μέσα (ηλεκτροθεραπεία, κινησιοθεραπεία).

 • Ψυχολογική Υπηρεσία

  Ασχολείται με τον εντοπισμό και την ανάλυση ψυχολογικών χαρακτηριστικών των περιθαλπόμενων. Τον εντοπισμότων προβλημάτων και την επίλυση αυτών μέσα από παρεμβάσεις σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, την αξιολόγηση της ψυχολογικής τους κατάστασης και την ψυχολογική τους στήριξη.

 • Κοινωνική Υπηρεσία

  Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας ασχολείται με την κοινωνικοποίηση των περιθαλπομένων, την ένταξη τους στην κοινότητα, την οργάνωση δραστηριοτήτων εντός και εκτός Δομής, καθώς και τη συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα.
Στο Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Φυσικής Αποκατάστασης:
 • Περίθαλψη- Θεραπεία- Αποκατάσταση

 • Αποασυλοποίηση

 • Επανένταξη των περιθαλπομένων στη κοινότητα

Photo Gallery